To learn more about your Destiny and Luck, click here

:

Time of Birth Unknown

Intelligence Star:Wu (Horse)
Prosperity Star:Mao (Rabbit)
General:Wu (Horse)
Peach Blossom:Zi (Rat)
Sky Horse:Si (Snake)
H.Doctor:Xu (Dog)
Solitary:Yin (Tiger)
Ba Zi
HourDayMonthYear
7K Xin
Yin Metal
F Yi
Yin Wood
IW Ji
Yin Earth
7K Xin
Yin Metal
Si (Snake)
Yin Fire
Hai (Pig)
Yin Water
Hai (Pig)
Yin Water
Chou (Ox)
Yin Earth
Wu
DW
Bing
HO
Geng
DO
Ren
DR
Ren
DR
Jia
RW
Ren
DR
Ren
DR
Jia
RW
Xin
7K
Ji
IW
Gui
IR

Your Personal Gua is 9, Li

Gua 9 Auspicious Personal Directions are:
  • E (Sheng Qi)
  • SE (Tian Yi)
  • N (Yan Nian)
  • S (Fu Wei)
Gua 9 Inauspicious Personal Directions are:
  • NW (Jue Ming)
  • SW (Liu Sha)
  • W (Wu Gui)
  • NE (Huo Hai)

Luck Pillars

85756555453525155
DW Wu
Yang Earth
EG Ding
Yin Fire
HO Bing
Yang Fire
F Yi
Yin Wood
RW Jia
Yang Wood
IR Gui
Yin Water
DR Ren
Yang Water
7K Xin
Yin Metal
DO Geng
Yang Metal
Shen (Monkey)
Yang Metal
Wei (Goat)
Yin Earth
Wu (Horse)
Yang Fire
Si (Snake)
Yin Fire
Chen (Dragon)
Yang Earth
Mao (Rabbit)
Yin Wood
Yin (Tiger)
Yang Wood
Chou (Ox)
Yin Earth
Zi (Rat)
Yang Water
Wu
DW
Geng
DO
Ren
DR
Yi
F
Ji
IW
Ding
EG
Ding
EG
Ding
EG
Ji
IW
Wu
DW
Bing
HO
Geng
DO
Gui
IR
Wu
DW
Yi
F
Yi
F
Wu
DW
Jia
RW
Bing
HO
Xin
7K
Ji
IW
Gui
IR
Gui
IR

Althea S.T © version 1.4